neděle 28. června 2015

PŘÍBĚH

Mohla bych začít pohádkově ve stylu, že něco bylo a něco zase nebylo. Že za sedmero horami vládl laskavý, avšak spravedlivý král. Mohla bych, avšak v realitě tenhle romantický příběh nemusí končit pohádkově ani zdaleka. V realitě není král ani laskavý, ani spravedlivý, jeho dvůr je plný klevet a spiknutí a chudí nemají co do pusy. Dámy a pánové, vítejte ve Francii! Píše se jaro roku 1630.


Evropou otřásají salvy z děl třicetileté války. Prvotní vyvrcholení sporu mezi katolickou a protestantskou církví se během let změnil v boj všech současných mocností proti Habsburské monarchii, ve které je katolictví silně zakořeněno a podporováno. Po celém kontinentu mašírují švédská vojska.

Francie se tak dostává do ošemetné situace. Ačkoliv kardinál Richelieu, nejmocnější muž v zemi, tahá za nitky, seč může, Španělé chtějí i nadále rozšiřovat své hranice. Chystají se na vpád na francouzské území, aniž by dbali na to, že španělská princezna Anna byla Ludvíkovi XIII. dána za manželku, aby zachránila křehký mír. Obklopeni nepřáteli z obou stran, Francie se nakonec díky i přes katolickou víru přidává na stranu protestantských monarchií, přestože se do bojů prozatím pro nedostatek sil. Zároveň se také objevují vzrůstající tendence chudých a prostých lidí pro přestup k víře starší než je lidstvo samo, k Věčným. 

Ani panovník není silný. Celým dvorem probíhají šuškandy o jeho dětinském chování. O vystupování, které se na panovníka nesluší či o jeho slabosti, neschopnosti vládnout. Po jeho boku stojí královna Anna Rakouská, která se však neustále potýká s nesnázemi a pomluvami, co se týkají jejího španělského původu, ač se snaží dodávat dvoru jistou prestiž a řád. Přesto Francie prosperuje. A na vině není nikdo jiný než kardinál Richeliue. Služebník Boha stejně dobře jako patron francouzské koruny, bez kterého neudělá Ludvík jediné rozhodnutí a ke kterému silně tíhne. Ale španělské vojsko stále vyčkává na svůj okamžik, na první zaváhání.

Zapoj se do romantického příběhu na pozadí válečné Evropy, svatých válek a přerodů náboženství. Můžeš být šlechticem, prostým člověkem či vojákem ve službách krále, ať už mušketýrem či příslušníkem kardinálovy červené gardy. Můžeš být špeh ve španělských službách či naopak ochránce zákona v této ošemetné době. Měj však na paměti, že na každém tvém rozhodnutí záleží. A že pokud zvolíš špatně, nemusíš se probrat do dalšího dne.

Naše RPG vzniklo na základě televizního seriálu The Musketeers. Využíváme postavy stejně jako reálie příběhu s mírnými obměnami a ozvláštněními. Pro vnesení jistého tajemna se však udála ta nejdůležitější změna v náboženství  - i fanoušci seriálu a historičtí nadšenci by si měli tedy článek přečíst.